Våra fabriker
Pulverlack har två fabriker där vår produktion håller till.
Olika föremål kräver olika lösningar. I vår lackering har vi möjlighet att lackera stora serier i vår lackeringslina och enstaka gods för hand. Allt för att hitta den bästa lösningen för din produkt. 2016 byggde vi en helt ny anläggning vilket ökade vår kapacitet och bidrog till en stark utveckling. Anläggningens höga kapacitet gör att vi kan ta emot en stor mängd gods.

I juni 2019 installerade vi ytterligare en robot för mer avancerad lackering i lackeringslinan. Vi ser ljust på framtiden och den utvecklingsresa vi är inne på! 

Lackeringslinan

Vår moderna lackeringslina ger oss den senaste tekniken inom pulverlackering.

Maxmått: 3000mm x 2000mm x 700mm

Så går det till 

Förbehandling

Det första steget i förbehandlingen rengör godset. Därefter följer två sköljsteg för att godset ska vara helt rent. Efter att godset har rengjorts sker en ytbehandling som rotskyddsbehandlar godset. Det sista steget i förbehandlingen är ett sköljsteg med osmosvatten - även kallat batterivatten. Osmosvattet är helt rengjort från alla avlagringar och sköljer försiktigt godset med en vattendimma.  

Torkugn 

När godset är rengjort och ytbehandlat går det vidare in i en torkugn som tar bort all väta. 

Lackbox 

Lackboxen är av typen Wagner SuperCube med sex stycken C4-pulverpistoler på vardera sida. Pulvret appliceras med elektrostat på godset som passerar genom boxen. Vi har byggt vår lackbox med förbättringsmöjligheter från båda sidor. Både före och efter maskinella pulverappliceringen. Allt för att kunna anpassa pulverappliceringen efter varje specifik produkt.  

I juni 2019 installerade vi en ny toppmodern lackeringsrobot för avancerad lackering i stora serier, vilket innebar en kvalitetshöjning då roboten kan utföra mer exakt pulverapplicering. 

Härdugn 

När pulvret har applicerats går godset vidare till härdugnen. Vår härdugn är en 40 meter lång vändugn. Efter att godset har kommit ut ur härdugnen är själva lackeringsprocessen färdigställd. Därefter kontrolleras godset innan paketering och transport till kund. 

Handenheten

Ett visst typ av gods kan behöva handlackeras. Det gäller främst enstaka gods eller gods med svår åtkomlighet. Handenheten sköts av erfarna och kompetenta lackerare. Vår handenhet är av märket Wagner och pulvret appliceras med elektrostat.